กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
Sep 12 – Oct 2
admin ktv (Owner)
ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนกระเทียมวิทยา
อัญญารินทร์ นิติยะวงค์สา