ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วันที่ 26 มิถุนายน 2564
Jun 24, 2021
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
รัชนีกร โสภาพรม
Pratchaya프라 샤야
นภาพร ชนะชัย
สุภาณี ลาสา
Kittisak Khamsamart
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
Pachira Boon
Nippaphron Songsri