วจก. จัดโครงการสร้างเครือข่ายนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ อบรม เครือข่ายสโมสรนักศึกษาเพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน
Dec 31, 1999
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)