กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Dec 28 – 29, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
Manita Salabab
Kannika Saipin
โกสีย์ เลี่ยวไพโรจน์
วาสนา แก้ววารี
kattaleeya Deesamrong