กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Dec 28–29, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
โกสีย์ เลี่ยวไพโรจน์
วาสนา แก้ววารี
kattaleeya Deesamrong