Romanek (6539)
May 2, 2010–Nov 24, 2019
Psitulmnie (Owner)
Paula Blaj
Larysa Przybyła
Annette Hase
Anita