Video taget med drone af Marie kirken
Jul 9, 2017
Boevling Valgmenighed (Owner)
Bent Drechsler
Jens Kristian Skovmose
Fraugde, Allerup og Davinde Pastorat
Børge Toft