GỖ TRẮC ( TRẮC ĐỎ)
May 8, 2014–Sep 18, 2018
Cây Xanh Gia Nguyễn (Owner)
Risu yama
tinh tinh