นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี 1.ต้อนรับ Mr.Enzo Moscetta นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU จากประเทศอาร์เจนติน่า และ Miss Emma Voelker นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS จากประเทศเยอรมนีที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในปีการศึกษา 2562 2.ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 14 คน 3.นางสาวครองขวัญ ศรีเชื้อ ม.5/3 กล่าวอำลา ในโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศลัตเวีย
Jul 14, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ขวัญเรือน นิกรสุข
เจษฎา อินพินิจ