ปัจฉิม 61 @ ทอแสง
Feb 28–Mar 1, 2019
ที.เทค ธาตุพนม (Owner)
น้ํา มันร้าย.
พรทิตา แสนคำ
Jame infinity
อรันญา ยางธิสาร
วาย วโรทัย
พรสวรรค์ วงค์ชมภู
ศิรินยา ปุตะเขียว
อ.อุ้ย ออดิโอ