โรงเรียนลาซาล จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน วันที่ 2 มิถุนายน 2565
Jan 1
lasalle school (Owner)
นงนุช ศรีวงษ์ชัย