SOCCER: 2021
Feb 10, 2018–Jul 29, 2020
HG Việt Nam (Owner)
Kan Espresso
Tuyên Dương
Thang Nguyen
Seo Lử Vàng
Hải Trần
Huyen Le
Nam Nguyen
Nhân Quang Nguyễn