SOCCER: 2022
Feb 10, 2018–Jul 29, 2020
HG Việt Nam (Owner)
Du Nguyen Huy
Duc Anh
Kan Espresso
Phương Kiều Xuân
Thế Anh Nguyễn
Nam Vũ
Kien Dinh
Định Đào Tôn