30/08/2566 สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 3)
Aug 29 – 30
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (Owner)
วัชรภณ ฯ.
Phoorin Rattanapong
ธิดารัตน์ ส้มเขียวหวาน
Chanathip
Theerawat Sittisak
Nichanan Pongkasempornkul
วิรัตน์ วรรณทอง
ร่อนพิบูลย์ เทเลคอม