นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
Oct 23–24, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สิตานันท์ ศรีชมพล