Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 - Ngày 23/01/2024 (Khoa Kinh tế)
Jan 22
Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Owner)
Thuc Le
Thùy Dung
kiên nguyễn trần trung
Nguyễn Đoàn Đặng Thủy Tiên
THÁI LINH CÔNG TY
Hồ Nguyễn Bảo Trân
Nhung Ngoc
Lê Cẩm Tiên