โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 96 (โรงเรียนบ้านนาแขม)
Jan 27–28
ณัชชา ทีนา (Owner)
สุรีวรรณ ฟองอินทร์