ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 มีนาคม 2561
Mar 28–30, 2018
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
วิเวก ทะสร
nukool channel
ทัศนีย์ ประสริฐสัง