13- GF 2022 Keynote Opening Day 2
Oct 18 – Nov 7, 2022
Global Forum (Owner)
Giovanna Zavettieri
Ajay Shukla