ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร Sc มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Aug 2 – 3, 2018
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)
38 ชลดา สกุลทองภักดี