Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Mới Nhâm Dần 2022 tại Eden Center, Falls Church, Virginia vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 ( mồng một Tết) do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington D.C., Maryland và Virginia phối hợp cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận tổ chức.
Feb 1, 2022
Focus Digital Publishing (Owner)
Bernadette Patterson
Binh Nguyen
khanh dao
Nam-Anh Tran-Anh
Tuong-Van Nguyen
Dong Tran
Lang Nguyen
Nga Duong