อบรม ครู พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง รุ่นที่ 1
Apr 23–24, 2018
นายเทอดชัย บัวผาย (Owner)
Sureerat Phisawong
chuleeporn seehasena
ฺBankudcheak School
weeraya Pholsawat
โรงเรียน บ้านศิลานาโพธิ์
Mucharin Chaina
นฤมล สินเพ็ง
ศุภาพิชญ์ สินโพธิ์