2565-06-16 ต้อนรับรองนครินทร์
Jun 15 – 16
โรงเรียน ไม้แก่นกิตติวิทย์ (Owner)
นางสาวภัทราภรณ์ ชูศรีดํา
Abdulloh Che-alee
Airfan Loma
ซัลมีย๊ะ แดเมาะเล็ง
muhammadkoyru benae
นาดียะ สิบแซ
ruz_reen Long
ซากีนะ หลีหมัด