Phần 2 : Mừng Lễ CTTĐ VN - Thánh Lễ Trong Nhà Thờ - Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)
Nov 18, 2018
vncatholicla CôngGiáo (Owner)
vivian le