การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะมาตรฐานสากล (Programme for International Assessment : PISA) ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
Sep 13–14
 · 
Shared
PRACHANIMITPITTAYANUKUL School (Owner)