Lễ Tốt nghiệp đợt 2 - 2022 - Khoa Chăn nuôi Thú y (Tổ chức ngày 20/9/2022)
Sep 19 – 20, 2022
Đại Học Nông Lâm TP.HCM Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Owner)
Oanh Vu
Điền Trương Văn
Đinh Thị Thu Hiền
Ánh Lê
HÀ THÚC NHẬT
linh nguyen
Thy Nguyễn
Phương Thảo D