20201115_กิจกรรมจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
Nov 15, 2020
Nairong NR (Owner)
Nipa Tangchitwisut