186 Em Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Năm 2018 (ảnh Thuận Vy)
Jun 8, 2018
GIÁO XỨ KIM PHÁT BMT (Owner)
Oanh Tran