เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 แกนนำครอบครัวพอเพียง รุ่นที่ 5 โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ สปสช. และหลักประกันสุขภาพ และนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงรับมอบเกียรติบัตรจากนายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยมีตัวแทนนักเรียนแกนนำครอบครัวพอเพียงดังนี้ 1. ผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 2. ประธานโครงการครอบครัวพอเพียง โรงเรียนเลยพิทยาคม รุ่นที่ 5 นายวรากร ชมภูน้อย นักเรียนชั้น ม.4/9 3. ตัวแทนพันธกิจด้านศาสนา วัฒนธรรม และสถาบันพระมหากษัตริย์ 4. ตัวแทนพันธกิจด้านสังคม 5. ตัวแทนพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม 6. ตัวแทนพันธกิจด้านเศรษฐกิจ 7. ตัวแทนพันธกิจด้านประชาธิปไตย
Aug 15, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
mama 111