รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำรวจพื้นที่ศูนย์อาหารช่อประดู่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
Feb 23, 2022
 · 
Shared
Watcharin Getphet (Owner)