ค่ายลูกเสือ ป.๕-๖ ปี๖๒
Feb 19–21
พิสิฐ พูลสวัสดิ์ (Owner)
Jam Aroy
อรอุษา มาลัย
น้อง ชาย
Damrong Pukaeo