การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ '62 วันที่ 2
Jan 28, 2020
Computer E-TECH (Owner)
Kanyanut Chubua
Bell Thaksaon
01 นศท.ญ ชนัตมน เขียวแท้
สรัล วิจิตรพานิชกุล