พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2563 (5 เมษายน 2564)
Apr 4–5
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
Nicharee Netkrajang
ณัฐฌา ยุคธนพงษ์พันธ์
wutthinan jumthong
Thivat Tiranaswat
warangkana klangsungnoen
anit samutpure
กิตติภัต คัจฉพันธุ์
Benboy_102@HOTMAIL.COM 102201