สพม.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 23 มิ.ย. 64 ณ รร.บ้านเขว้าวิทยายน
Jun 23
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
สุรศักดิ์ มาทองหลาง
ชัยพงศ์ ฤทธิ์ขจร