การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ '62 วันที่1 ช่วงเช้า
Jan 27, 2020
Computer E-TECH (Owner)
BC2_Tanawit Aektasaeng
รุ่งตะวัน บุญพัวพันธ์
นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย
Tam R
พีระพงษ์ เลี้ยงอยู่
เรียนรู้ด้วยกันกับ AjChi
Kitta Easy bakery
Miss Evelyn Chong