64-07_เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2564
Feb 28–Mar 2
โรงเรียน บ้านนาสีนวล (Owner)
รุ่งเพชร พลเยี่ยม
Rgc Ffs