240315-17_AKXY Lab Exhibition Nagoya
Mar 14 – 16
MTRL by FabCafe (Owner)
Tomohiro Yamatsuki
Minori Tsutsui
Shotaro Sawa
ICHIRO MAEDA
ken yamada
Takeshi FUJITA
村井秋子
Yusuke Kuribayashi