2563-01-28 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ กระประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค(การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เทคนิคการนำเสนอขาย - กลุ่มที่ 1 )
Jan 27–28, 2020
23Khwanjira Klinsrisuk (Owner)
กัญญาณัฐ ปานกลาง
Mameow 21
ชิษณุนาถ บุญวีระธรรม