2023-06-15 ภาพบรรยากาศพิธีวันไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 และศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2566
Jun 15, 2023
เบญญา เจริญเจษฎา (Owner)
Pannatat Sriyam
Kkong Happy
ปอละเตียง ซาเหลา
Jiranuch Bu
Tanyaporn Thanaboonsombat
STARFIRE
Nhui Jirapitak
sutthiwas taranonboonsong