น.ข. 72 ปี ภาคเช้า 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2562
Dec 20, 2019
สุรนาฏ ลือศิริวัฒนา (Owner)
Pakjira Sapthamrong