THÁNH LỄ TẠI NGHĨA TRANG THAI NHI 3.11.2020
Nov 2, 2020
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
Francis Bui
Long Lưu gia