(1 ต.ค. 64) เยาวชนคนเก่งบ้านสันกำแพง "รางวัลเยาวชนต้นแบบวัฒนธรรมนครพิงค์ ประจำปี 2564" 1. เด็กหญิงจิราพัชร ณ ลำพูน (น้องเจียงใหม่) ชั้น ป.2/9 2. เด็กหญิงประสิตา คำลือ (น้องทอฝัน) ชั้น ป.3/4 3. เด็กหญิงกีรติกา กันจินะ (น้องมันนี่) ชั้น ป.4/5
Oct 1 – 6, 2021
บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (Owner)
Geenee Choo
Nuch Tida