20 กรกฎาคม 2564 ผอ.เขต เปิดโครงการเฝ้าระวังสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9
Jul 19
สุวรี เจริญรัมย์ (Owner)
มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว