วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2561 นายนพรัตน์ ทองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบและตัวแทนคณะครูร่วมเดินทางส่งนางสาวรุ่งนภา วงษ์สวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้นม.5/11 ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศไทย-ญี่ปุ่น ที่จะเดินทางไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี
Mar 26, 2018
Sebastian Parson (Owner)
Arunothai