2563-01-06 พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
Jan 5
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ
thiranat hong-in