Lễ trao bằng Cử nhân Khoa học Tháng 10/2019
Oct 23, 2019
Phòng Công tác Sinh Viên (Owner)
Hoài Thương Nguyễn
Dinh Khan
CPP CNTT
Nguyễn Phụng
Quốc Huy Phạm
Trọng Đạt Phan
xuân giang thị thanh
Quý Quang Nguyễn Phước