โครงการ BIG CLEANING WEEK ครั้งที่1 (12มีค.63)
Mar 11–12, 2020
จรูญ จงกลกลาง (Owner)
Subpasakon Channgam
ศิริเพ็ญ ก้อนสิงห์