ปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่น 21
Feb 20 – 21
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ซ.จันทน์ 27 (Owner)
MACKYQ Lalalu
สมเดช อุปฮาด
กุ้งกั้งกอล์ฟไนท์
Kanliew Pitchaya