พิธีบูชาครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 วันที่ 19 ก.ย. 2566
Sep 20, 2023
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
Kanogton Wongchan
Cheta Kwangthong
Arj. Nakarin H
Panya Klinkhachon
14 นายชาลี ซั้ว
Jompol P. Rittironsakul
Waristha Kamolsukyuenyong
Bubblegumm