การแข่งขันกีฬาสีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2563
Jan 6–8
pongsathorn prayaprasert (Owner)
Ornpailin Mongkolnimitying
DIY LOVELY FRIEND
จิรวัฒน์ เต็มสินสิริ