การแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระถาคาถา และอริยสัจ (9-12-2562)
Dec 8, 2019
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
Looknam Pimchanok