befinnovative demo day
May 17, 2018
Michael Psalidas (Owner)
Vagelis Fragkos
Marianna Bertaki (Crowdpolicy)
Nelly Tzakou
Maria Kissa
Georgios Karamanolis
Damianos Tsigkanos
Kostas Kalogerakis
Depy Douros (Crowdpolicy)